SIMAX

SOUČASTNOST2019
 

10 let od akvizice skláren panem Otakarem Moťkou.

SOUČASTNOST2017
 

Slavíme 180 výročí

SOUČASTNOST2015
 

Výrazné rozšíření laboratorního sortimentu, úspěšná prezentace na veletrhu Achema ve Frankfurtu. Nový koncept katalogu Laboratorního skla a Trubic.

SOUČASTNOST2014
 

Začátek roku 2014 byl významný především díky novému projektu "Kavalier Design", který jsme slavnostně představili na veletrhu Ambiente ve Frankfurtu. Tato kolekce vznikla díky spolupráci s mladými designery ze studia DeForm a Dechem a nabízí zákazníkům úplně nové, netradiční produkty především ze sekce svítidel.

SOUČASTNOST2013
 

Byla rozšířena výroba laboratorního skla o nové hranaté reagenční lahve. Sortiment pro domácnost byl obohacen o další lisované výrobky z kolekce "Smart Touch", které pro nás navrhl italský designer, pan Hartmann. nejprodávanější hranatý pekáč se skleněným víkem získal ocenění Grand Design.

SOUČASTNOST2012
 

Dochází ke změně koncepce dosavadního balení varného skla - kolekce je optimalizována do 4 produktových řad. SIMAX - Collection, Exclusive, Decor a Simax for Kids

SOUČASTNOST2011
 

Akvizice firmy Papírny Bělá

SOUČASTNOST2010
 

Sázavští skláři přispěli k oživení "zpívající" fontány Dany Hlobilové, kterou kdysi obdivoval celý svět.

SOUČASTNOST2009
 

Sklárny v konkurzu kupuje firma Ojgar a Sklárny Kavalier přejmenovává na KAVALIERGLASS, a.s.

SOUČASTNOST2008
 

Začala finanční tíseň celé BCT a sklárny upadají do insolvence.

SOUČASTNOST2005
 

Změna koncepce balení varného skla pro domácnost.

SOUČASTNOST2002
 

Začátek strategické spolupráce s firmou Kimble (USA). Zavedení normy 9001.

SOUČASTNOST1998
 

Sklárny Kavalier změnily majitele a staly se součástí holdingu BCT.

SOUČASTNOST1995
 

Firma získala certifikát ISO 9002 a začala spolupracovat s firmou Electrolux v Itálii.

SOUČASTNOST1994
 

O 15. února jsou akcie Skláren Kavalier, a.s., kotovány na Burze cenných papírů Praha.

SOUČASTNOST1990
 

Sklárny Kavalier, dosud státní podnik, se staly v privatizaci 1. prosince akciovou společností.

SOUČASTNOST1983
 

Počátkem osmdesátých let získaly Sklárny Kavalier dvě prestižní zakázky, technicky a řemeslně velmi náročné. První byla realizace obkladových stěn dvou stanic trasy B pražského metra. Druhá se týkala Nové scény Národního Divadla v Praze.

SOUČASTNOST1980
 

Byla zahájena soustavná modernizace technologie, ve strojní výrobě byly uvedeny do provozu automaty druhé generace.

SOUČASTNOST1968
 

Byla zahájena druhá etapa rekonstrukce a modernizace závodu, byla zavedena technologie elektrického tavení skla a na trh bylo uvedeno varné domácenské lisované a foukané sklo SIMAX heat resistant.

SOUČASTNOST1958
 

RNDr. Volf vyvinul laboratorní varné borokřemičité sklo SIMAX, plně kompatibilní se světovými skly třídy 3.3.

SOUČASTNOST1952
 

Sklárny Kavalier vyvinuly a uvedly na trh laboratorní borokřemičité sklo třídy 4.8 - SIAL.

SOUČASTNOST1947
 

Byla zahájena první etapa rekonstrukce a modernizace skláren v Sázavě, současně byla zahájena strojní výroba borokřemičitých trubic.

SOUČASTNOST1935
 

Sklárny Kavalier vyvinuly další speciální borokřemičitá skla - ISIS (pro technická svítidla) - NEUTRAL (pro zdravotnické obaly) - K 35 (nové laboratorní varné a chemicky odolné sklo)

SOUČASTNOST1931
 

SUTNAR Ladislav (1897 - 1976) nadesignoval pro sklárny čajový servis.

SOUČASTNOST1923
 

Sklárny Kavalier započaly s výrobou varného domácenského skla.

SOUČASTNOST1922
 

Do provozu byla uvedena moderní, čtvrtá sklářská huť v Sázavě (Vladimír).

SOUČASTNOST1908
 

Vladimír Kavalír v Sázavě úspěšně tavil první borokřemičité laboratorní sklo, budoucí PALEX.

SOUČASTNOST1902
 

Josef a Vladimír Kavalírové staví další, již třetí sklářskou huť (Josef).

SOUČASTNOST1891
 

Sklárny Kavalír vystavují na Jubilejní výstavě v Praze velkolepou expozicí.

SOUČASTNOST1884
 

Josef Kavalír buduje v Sázavě druhou sklářskou huť zvanou František s moderní regenerativní pecí vytápěnou generátorovým plynem z dříví.

SOUČASTNOST1870
 

Syn zakladatele Antonín Kavalír, vyvinul speciální tepelně odolné laboratorní sklo UNEXCELLED.

SOUČASTNOST1861
 
 

Samostatná expozice laboratorního skla Kavalírovy sklárny získává na světové výstavě v Londýně zlatou medaili.

SOUČASTNOST1857
 

Vychází první katalog a ceník laboratorního skla a přístrojů sázavské sklárny.

SOUČASTNOST1855
 

Kavalírova sklárna vystavuje své sklo na mezinárodní výstavě v Paříži a získává čestné uznání.

SOUČASTNOST1853
 

Umírá František Kavalír a řízení firmy přebírají synové Josef a Eduard.

SOUČASTNOST1847
 
 

Německý odborný časopis Annale fur Chemie Pharmazie uveřejnil první zahraniční rozbor a posudek Kavalírova sázavského skla.

SOUČASTNOST1837
 

5. června 1837 zahájena práce na první huti v Sázavě.

Žádné produkty značky SIMAX nebyly nalezeny...